Bergen kommune inviterte hele tros-og livssynssektoren til koronamøte

Torsdag 25. februar inviterte byråd for kultur, mangfold og likestilling Katrine Nødtvedt alle tros-og livssynssamfunn som er virksomme i Bergen kommune til et digitalt koronamøte. Det var på initiativ av STL Bergen at kommunen nå ga hele tros-og livssynssektoren anledning til å stille spørsmål og komme med innspill. 

Tidspunktet for møtet hadde sammenheng med justeringer i de nasjonale smittevernsreglene for arrangementer. Det at kravet om fastmonterte seter ble erstattet av et krav om faste, tilviste plasser gjør det mulig å samle opp til 100 personer til gudstjeneste igjen.

«Etter to uker med stengte tros-og livssynsshus, og en lengre periode med  regler som rammet ulikt,  er jeg nå glad for at de nye arrangementsreglene i større grad tar hensyn til tros-og livssynsaktiviteter», sa byråd Nødtvedt. 

Også medisinsk fagsjef i Bergen kommune, Trond Egil Hansen, var til stedet for å orientere om smittesituasjonen i Bergen og svare på spørsmål. Han ga uttrykk for bekymring over de mer smittsomme muterte virusvariantene, som gjør det enda viktigere å holde minst to meter avstand på arenaer der det er sang. 

Den norske kirke, Den katolske kirke, Human-Etisk Forbund, Bergen moské, SALT og Bergen Hindu Sabha oppsummerte hvordan de forholder seg til de nye reglene og anbefalingene, og fortalte om utfordringene de har møtt den siste tiden. De har gode rutiner på plass for å ivareta smittevern. Likevel ga flere uttrykk for at det var krevende å måtte forholde seg til ulike kommunale og statlige etater og direktorater, særlig når svarene ikke alltid er enslydende. 

Birgit van der Lans, daglig leder i STL Bergen, er glad for at kommunen umiddelbart reagerte positivt på initiativet til møtet. «Det er et tegn på at myndighetene anerkjenner at tros- og livssynssamfunn representerer noe som er viktig i mange menneskers liv, og at de er en ressurs i dugnaden mot korona. Så har vi også fått bekreftet at det er viktig med faste kontaktpunkter mellom kommunen og tros-og livssynssamfunnene. For våre medlemssamfunn fungerer STL som et slikt mellomledd, men det er viktig å inkludere alle.» 

Om lag 45 representanter fra 26 forskjellige tros-og livssynssamfunn deltok på møtet. 

Legg igjen en kommentar