19. febr: åpner for 100 med faste tilviste plasser

På regjeringens pressekonferanse i dag ble det kunngjort endringer som gjør at tros-og livssynssamfunn i større grad kan åpne opp. Dette er svært gledelig, og etterlengtet. 

Endringene gjelder fra tirsdag 23. februar. Regjeringen vil gjøre en ny vurdering i midten av mars. 

Se pressemelding her. 

1. Bergen og omegn over til nasjonalt tiltak fra mandag
Fra mandag 22. februar avsluttes de lokale tiltakene i vestlandkommunene, og går vi over til nasjonale tiltak. 

2. Arrangementer: maks 100 ved faste, tilviste plasser
Regelen nå er at man kan være 10 personer innendørs ved arrangementer, men likevel 200 personer hvis alle sitter i fastmonterte seter. Denne regelen rammer veldig ulikt, og har STL nasjonalt sammen med andre livssynsorganisasjoner  jobbet for å endre.
 
 
Kravet om fastmonterte seter erstattes nå med et krav om faste, tilviste plasser. Deltakere/publikum skal få tilvist en stol/benk/plass på gulvet og være der under hele arrangementet. 

Ny maksgrense for innendørs arrangementer er 100 personer når publikum har tilviste og faste plasser. Dette gjelder også begravelser og bisettelser. 
 
Det er foreløpig ikke spesifisert en maksgrense for offentlige arrangementer uten faste tilviste plasser, men ved private arrangementer er grensen fortsatt 10, uten at det er krav om faste plasser. 

Som før gjelder krav om 1 meter avstand mellom personer som ikke er i samme husstand, og er antall personer man kan tillate betinget av lokalets størrelse. Det legges nå mer vekt på at arrangører skal iverksette tiltak for å sikre at avstand overholdes. Om nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
 

Utendørs opprettholdes dagens åpning for 200 personer. Man kan være 600 dersom det er tre kohorter på 200 personer, alle sitter på faste tilviste plasser og det er to meter avstand mellom kohortene.
 

Det er også en generell anbefaling at arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, bør utsettes eller avlyses. Mange tros-og livssynssamlinger gjør jo nettopp net. På regjerings nettsider om praktisering av smitteverntiltak for arrangementer står følgende om dette: “Folk bes innstendig om å respektere begrensninger som arrangøren informerer om når det gjennomføres arrangementer forbeholdt innbyggere i en enkelt kommune.” 
 
STLs oppdaterte smittevernveileder er å finne her

 

Legg igjen en kommentar