Presenterte Forsamlingslokaler i Drammen

STL Bergens rådgiver Alasdair McLellan har vært på besøk hos Drammen og Omegn Tros- og Livssynsforum (DOTL) og presentert Forsamlingslokaler – en veileder for tros- og livssynssamfunn. Veilederen gir en innføring i de viktigste utfordringene tros- og livssynssamfunn står overfor når de skal leie, kjøpe eller bygge et forsamlingslokale, og gjør det lett for trossamfunn å komme i gang.

Møtet i Drammen samlet 23 representanter fra tros- og livssynssamfunn, med overvekt av muslimske og kristne migranter. Drammen kommunes Solveig Bergstrøm forklarte hvordan byen tenker når de legger arealplaner, og utfordringer man kan møte på når man ønsker å søke om byggetilatelser eller bruksendringer. Ove Frydenberg fra brannvesenet informerte om hvordan et trossamfunn kan sikre seg mot at brann oppstår og redusere konsekvensene hvis det gjør det. Han understreket viktigheten av at det må gjøres konkrete risikovurderinger i de enkelte lokalene. Geir Ostrup fra politiet fortalte om hvordan bygg kan sikres mot fysiske angrep og nevnte blant annet den kommende tilskuddsordningen som trossamfunn kan søke på. Næringsmegler Fredrik Haaning delte erfaringer med å selge forsamlingslokaler og understreket nødvendigheten av å bruke profesjonelle i prosessen. Til slutt kunne Roger Dahl fra Baptistkirken fortelle om deres erfaringer om å leie ut kirken til både andre menigheter og til verdslige grupper, og om hvordan bli en drømmeleietaker.

Det er de samme utfordringene i Drammen som i Bergen, så situasjonen er nok sammenfallende over hele landet. Mange trossamfunn har gode lokaler, som de gjerne bygde for mange tiår siden. Økt innvandring i senere år har ført til fremveksten av mange nye trossamfunn, spesielt innenfor islam, kristendom og østlige religioner. Disse “migrantmenighetene” ender ofte i en nomadisk tilværelse, hvor de stadig flytter mellom uegnede lokaler. Drømmen deres er å finne et sted å kalle hjem. Mange ønsker hjelp fra det offentlige, men realiteten er at trossamfunnene selv må ta initiativ og engasjere seg på det private markedet. Samtidig er det mange som lykkes med å finne et brukt forsamlingslokaler.


I Lier valgte for eksempel sikhene å bygge sin egen gurdwara. Dette var en lang og komplisert prosess, men i dag kan de stolt vise frem et fantastisk lokale skreddersydd for deres behov.

Legg igjen en kommentar