Korona: nasjonale regler gjelder fra 21. desember

På dagens pressekonferanse opplyste byrådslederen at Bergen kommune vil følge de nasjonale tiltakene for smittevern fra mandag 21. desember. Smittepressen i Bergen er i dag lavere enn resten av landet generelt. Likevel regnes det med en ny oppblomstring etter jul og nyttår. 
 
Hva betyr dette for tros- og livssynssamfunn i Bergen? En oversikt over de nasjonale reglene: 
 
Regler for innendørs arrangement på offentlig sted:
  • Uten fastmonterte seter: maks 50 deltakere.
  • Med fastmonterte seter: maks 200 deltakere.
  • Fastmonterte seter er individuelle stoler som sitter fast i et underlag og ikke kan flyttes. Benker regnes ikke som fastmonterte seter, og det vil ikke være tilstrekkelig å skru fast ellers løse stoler.
  • Ved fellessang anbefaler Helsedirektorat minst 2 meters avstand mellom de syngende så fremt de ikke tilhører samme husstan.
  • Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføring skal ikke regnes med i deltakerantallet. Det anbefales å redusere antall ansatte og oppdrakstakere slik at ikke flere enn nødvendig er til stede. 
  • Egne regler for kirkevandringer, gjelder til og med 15. januar: På en kirkevandring er det mulig at nye deltakere kontinuerlig slippes inn når noen går ut. Maks 50 personer kan være til stede samtidig. En vandring bør være enveiskjørt og arrangør har ansvar for å sikre at det ikke blir trengsel.
  • Kor: De som synger i koret må holde to meters avstand til øvrige deltakere, samt at det anbefales at personene som synger også holder to meters avstand til hverandre.
 
Offentlige arrangement utendørs:
  • Uten fastmonterte seter: maks 200 deltakere
  • Fastmonterte seter: opp til 600 deltakere som holdes atskilt i grupper på inntil 200 personer.
  • Arrangementsområdet skal være tydelig fysisk avgrenset (inngjerdet,avgrenset med sperrebåd el.l). Dette er nødvendig for å ha oversikt over hvem som er til stede, og at det ikke er for mange. Arrangør bør vurdere risikoen for at arrangementet vil tiltrekke seg et større antall personer utenfor arrangementsområdet. Dialog med kommunen anbefales.
For alle arrangementer gjelder krav om 1 meter avstand, gode rutiner for registrering og sletting, håndhygiene. 
 
Nyttige nettsider:
 
 
 
 
 

Legg igjen en kommentar