Frivilligpris 2020 til Bergen moské!

STL Bergen gratulerer Bergen moské med årets frivilligpris fra
Bergen kommune! 
 
Den 5. desember, FNs internasjonale dag for frivilligheten, overrakte byråd Beate Husa prisen under en digital markering. Styremedlem Bisharo Osman tok imot prisen på vegne av Bergen moské. 
 
For sin brede og helhetlige innsats innen viktige samfunnsområder er Bergen moské en verdig vinner av Bergen kommunes frivillighetspris 2020.
Juryen trakk frem moskeens innsats i koronapandemien, arbeid med foreldreveiledning og samarbeid med Bergen kommune om forebygging av radikalisering.
 
 
Vi legger til at Bergen moské er en stor pådriver for tros-og livssynsdialogen i byen. Gjennom STL, åpne dager, skolebesøk mm åpner de opp, danner kunnskap og bygger ned fordommer. Det fyller oss med stor glede at den samfunnsbyggende innsatsen til vårt medlemssamfunn anerkjennes på denne måten. 
 
 

Legg igjen en kommentar