4. jan: nye nasjonale tiltak begrenser tros-og livssynsaktiviteter

For å begrense en ny økning i koronasmitte innfører regjeringen nye nasjonale smitteverntak, som foreløpig gjelder fra i dag, 4. januar, og til og med 18. januar. Tiltakene har fokus på å sette alle sosiale og private sammenkomster samt organiserte aktiviteter innendørs på vent i to uker. 
 
Dette kommer brått på for mange, og for de som markerer viktige høytider i de neste to ukene betyr denne innstrammingen en stor skuffelse. 
 
 
Tiltakene som påvirker  tros- og livssynssamfunn:
  • Anbefaling: alle organiserte aktiviteter inkl. livssynssamlinger, innendørs anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også aktiviteter for barn på tvers av klasser/kohorter.
  • Forbud mot flere enn ti personer på innendørs arrangementet, inkl. livssynssamlinger. Hvis alle i publikum sitter i fastmonterte seter, er maks antall 200.
  • I begravelser kan det være opp mot 50 personer.
  • De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar.
Bergen kommune følger de nasjonale reglene og anbefalingene, og innfører foreløpig ikke noen ekstra tiltak. 
 
 
Viktig informasjon å formidle til medlemmer:
 
Bergen kommune oppfordrer alle til å ha lav terskel for å teste seg.
 
Om testing i Bergen – når & hvor på norsk og på andre språk.

 

 

Legg igjen en kommentar