Trygg i bønn – respekter hverandres gudshus

Tirsdag 3. november sto tros- og livssynsledere i Bergen nok en gang samlet mot terror og vold mot gudshus. Anledningen var terrorangrepene i Frankrike og Wien, hvor blant annet tre personer ble drept i og ved en kirke i Nice. Styreleder Sajjad Younas mener det er viktig at tros- og livssynsledere står sammen etter slike hendelser:

– Når religion misbrukes til å utøve vold, må vi arbeide mot en negativ spiral av angrep mot uskyldige og provokasjoner mot hverandres gudshus. Dette har vi nå sett i Paris der muslimske kvinner er blitt knivstukket og trakassert, men også her i Bergen for et par dager siden, da karikaturtegninger ble hent opp på moskéen. 

Representanter fra St. Paul menighet og Bergen moské ledet toget som gikk fra moskéen i Jekteviken til kirken på Nygårdshøyden. Av hensyn til smittevern var det lederne i STL Bergens medlemssamfunn som stilte, deriblant representanter fra flere kirkesamfunn og moskeer, bahai’er, buddhister, hinduer og humanetikere.

Utenfor St. Paul kirken var det appeller ved St. Paul sogneprest Dom Alois Brodersen, imam Ali Saied fra Bergen moské, og domprost Gudmund Waaler. Sistnevnte la vekt på vennskapet og tillitten mellom tros- og livssynslederne i STL: 

– Vår by skal være en trygg by, preget av forståelse, nestekjærlighet, romslighet og toleranse. Det vil vi stå for og det vil vi praktisere i møte med hverandre. Det er denne markeringen et sterkt utrykk for. Vi står sammen! Vi er ikke redde hverandre. Vi kan lære mye av hverandre. 

Også Bergen kommune var representert ved byråd for kultur, mangfold og likestilling, Katrine Nødtvedt. I hennes appell forklarte hun hvorfor dette var en viktig markering for henne som mangfoldsbyråd:

– Terror og ekstremisme, uansett hvilken ideologi den er basert på, er en trussel mot vår felles grunnleggende menneskelighet, og mot retten alle mennesker har til å leve frie liv. Heldigvis gjør mangfoldet i byen vår at vi kan stå sterkere sammen mot krefter som forsøker å skape frykt og splid.

Se bilder fra markeringen i NRK Vestlandsrevyen (11 min inn i sendingen)

Les saken i BA – Sammen mot terror

Les dekningen i BT – 13 ulike trossamfunn samlet i markering

 

Legg igjen en kommentar