Årsrapport 2019 nå tilgjengelig

STL Bergens årsrapport for 2019 er nå tilgjengelig for nedlasting. Klikk her for å lese om våre aktiviteter og resultater i 2019! For oversikt over eldre årsmeldinger klikk her

Styrelederens forord

2019 har vært preget av en rekke voldelige angrep på gudshus og troende samlet til fredelig bønn. Terroren mot moskeer i Christchurch, kirker på Sri Lanka og Al-Noor moskeen i Bærum satt dype spor i Norge og Bergen, og bekreftet at vi har en lang vei å gå i kampen mot ekstremisme og hatefullt tankegods.

Men i kjølvannet av disse angrepene har 2019 også vist enormt samhold på tvers av tros- og livssynsskillene. Vi holdt appell på Torgallmenningen, deltok i rekviemmessen i St. Paul kirke og slo ring rundt Bergen moské, skulder til skulder med hele 200 bergensere. Vi sa høyt og tydelig at alle skal være trygge i bønn. Ved å stå sammen og vise kjærlighet gjør vi det motsatte av det som terroristene ønsker å oppnå.

Den gode tros- og livssynsdialogen som vi har i Bergen gjør det mulig å mobilisere mange når det trengs, og det må vi fortsette med. Vi trenger flere møteplasser. Derfor startet vi i 2019 med Åpen dialogkafé, et nytt lavterskel tilbud for vanlige mennesker som har lyst til å slå av en prat om tros- og livssynsrelaterte tema.

Det trengs også mer kunnskap om det lokale tros- og livssynslandskapet og om hva som skjer i de fellesskapene som er så viktige for mange i Bergen. Derfor gjennomførte vi et stort kartleggingsprosjekt, mens vi samtidig fortsetter å informere om og invitere inn til lokale tros- og livssynssamfunn under festivalen Mangfoldsbyen. Det er også positivt at lokale tros- og livssyns- temaer og vårt arbeid i STL har fått mer oppmerksomhet i lokalpressen.

Ekstremisme, hatkriminalitet og fiendtlige holdninger mot religiøse minoriteter bekjempes ikke med dialog alene. STL Bergen bidro ved flere anledninger til politiske handlingsplaner mot muslimhat. Vi løftet STLs perspektiver overfor politikere opp mot kommunevalget og i utvalg for frivillighet, gravferd og hatkriminalitet. Vi har blitt mer synlig og tydelig som lokal aktør og talerør på tros- og livssynsfeltet.

Foreliggende årsmelding beskriver våre aktiviteter på dialog- og likebehandlingsfeltet, og hvor- dan organisasjonen har utviklet seg i 2019. Gjennom dialog bygger vi gjensidig respekt og forståelse mellom mennesker med forskjellig tro og livssyn. Arbeidet for likebehandling av tros- og livssynssamfunn er basert på grunnleggende menneskerettigheter og prinsipper om ikke- diskriminering.

STL Bergen ønsker å takke alle våre støttespillere for et godt samarbeid i 2019. Vi gir også en stor takk til alle rådsmedlemmer, medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere som har gitt mye av seg selv i form av frivillig arbeid til oss i STL Bergen.

Sajjad Younas , styreleder 2019 – 2020

Årsmøte 2020, Bergen moské

Legg igjen en kommentar