Stor interesse for ny fagdag for helsepersonell

Livssynskompetanse i helse- og omsorgsektoren

Kompetanseheving i helse- og omsorgsektoren er en viktig forutsetning for å kunne ivareta åndelige og eksistensielle behov for alle, uansett tro og livssyn. Sammen med Seksjon for prestetjeneste og etikk ved Helse Bergen og Bergen kommunes Etat for sykehjem arrangerer STL Bergen en ny fagdag om tro, livssyn og flerkulturell kommunikasjon. Som i fjor er det stor interesse for temaet blant helsepersonell, og over hundre deltakere har meldt seg på. Helsebyråd Beate Husa vil åpne dagen. 

Variert program

Pogrammet består av en rekke foredrag om blant annet kulturmøter i primærhelsetjenesten; samtaler med «den andre»; eksisentiell omsorg og helse; tros- og livssynsmangfoldet i Vestland fylke; kommunikasjon fra ikke-vestlig perspektiv; og møter med pasienter med flyktningbakgrunn. I tillegg vil det være stands fra ulike tros- og livssynssamfunn for informasjon og svar på spørsmål. 

Påmelding stenger 11. mars. 

Legg igjen en kommentar