Årsmøte 2020

Torsdag 13. februar samlet STL Bergen til årsmøte på Bergen moské, etterfulgt av et kort rådsmøte. Møtet startet med et velkomstord ved moskéens styreleder, Badreddine Maizi, og felles middag. 

Styret la frem årsmeldingen for 2019 og forslag til aktiviter i 2020. Linda Karin Eide (Kvekersamfunnet) ble valgt inn som nytt styremedlem. Jannicke Troe (Buddhistforbundet) og Alasdair McLellan (Bahai-samfunnet) ble gjenvalgt, og Sajjad Younas fortsetter som styreleder. 

På rådsmøtet ble Siva Sathalingam (Bergen Hindu Sabha) oppnevnt som representant i kirkelig fellesrådets gravplassutvalg, med organisasjonssekretær Birgit van der Lans som vara.  

Møtet ble avsluttet med en presentasjon om kartleggingen av tros- og livssynsmangfoldet i Bergen og nabokommunene, som STL Bergen gjennomførte i 2019. Klarer DU å slå rådsmedlemmene i quizzen

Det var godt oppmøte med representanter fra Bahai-samfunnet, Bergen Hindu Sabha, Bergen moské, Buddhistforbundet, Den katolske kirke, Den norske kirke, Holistisk forbund, Human-Etisk Forbund, Kristensamfunnet og Kvekersamfunnet.  

 

 

Legg igjen en kommentar