31. mai: nasjonale koronaregler i Bergen

Fra og med mandag 31. mai kan tros- og livssynssamfunn i Bergen gjennomføre sine aktiviteter basert på nasjonale koronaregler og 2. trinn i gjenåpningsplanen. 

  • Innendørs UTEN faste tilviste sitteplasser: maks 50 personer (endring fra 10), likevel inntil 100 personer på arrangementer som samler deltaker under 20 år som tilhører samme kommune. 
  • Innendørs MED faste tilviste sitteplasser: inntil 200 deltakere som holder minst 1 meters avstand. 
  • Utendørs arrangementer: inntil 200 deltakere, men inntil 600 fordelt på 3 cohorter hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er 2 meters avstand mellom cohortene. 
  • Barn og unge under 20 år kan delta på fritidsaktiviteter som normalt. For aktiviteter av lengre varighet, som leir, anbefales at leiren har maks 200 deltakere som deles inn i grupper på 20. 
  • Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner: oppfordringen om å utsette/avlyse slike arrangementer endres til en oppfordring om å ikke oppsøke arrangementer i en annen kommune dersom man bor i en kommune med forhøyet smittenivå. Det legges dermed større vekt på deltakerens ansvar fremfor arrangørens ansvar. 
  • Anbefalingen om 2 meters avstand ved innendørs felles sang gjelder nå kun kommuner med forhøyet smittetrykk (kommuner som har strengere lokal forskrift). Minner likevel om at sang/roping fortsatt medfører økt risiko for smitte.  
 
Ellers har arrangør fortsatt plikt til å 
  • Sikre 1 meters avstand mellom personer som ikke tilhører samme husstand
  • Iverksette tiltak som bidrar at syke ikke er til stede og ivareta god hygiene
  • Ha oversikt over hvem som er til stede 
 
Lenker: 
 
 
 
 
 

 

 

Legg igjen en kommentar