Hvilke smittevernregler gjelder for tros- og livssynssamfunn i Bergen fra 27. mai?

På kommunens pressekonferanse onsdag 26. mai ble det klart at Bergen viderefører den lokale, strengere forskriften ut uken, til og med søndag 30. mai. For alt som ikke er regulert i lokal forskrift gjelder de nasjonale reglene, trinn 2 i regjeringens gjenåpningsplanen, fra og med torsdag 27. mai. Det betyr blant annet at de som har store nok lokaler nå kan ta imot inntil 200 personer på gudstjenester og lignende. 
 
Byrådet forventer at den lokale forskriften oppheves fra mandag. 
 
Konsekvenser for arrangementer i regi av tros- og livssynssamfunn:  
 
  • UTEN faste, tilviste sitteplasser: maks 10 personer (regulert i lokal forskrift). Dette gjelder også arrangementer for barn og unge under 20 år. 
  • MED faste, tilviste sitteplasser: inntil 200 deltakere som holder minst 1 meters avstand (endring fra 100).
  • Munnbindplikt når det er fare for at 1 meters avstand ikke kan overholdes (regulert i lokal forskrift).
  • Utendørs arrangementer: inntil 200 deltakere, men inntil 600 fordelt på 3 cohorter hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom cohortene. 
  • Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner: oppfordringen om å utsette/avlyse slike arrangementer endres til en oppfordring om å ikke oppsøke arrangementer i en annen kommune dersom man bor i en kommune med forhøyet smittenivå. Det legges dermed større vekt på deltakerens ansvar fremfor arrangørens ansvar. 
 
Les mer:
 
 
 
 
 
 
 

Legg igjen en kommentar