Årsrapport 2020 nå tilgjengelig

STL Bergens årsrapport for 2020 er nå tilgjengelig for nedlasting. Klikk her for å lese om våre aktiviteter 2020, eller les hele meldingen her

Styrets forord 

Å si at 2020 har vært et annerledes år er en underdrivelse. Korona-pandemien, og tiltakene som ble iverksatt for å begrense smittespredningen, traff kjernen av det tros-og livssynssamfunn driver med: å samle mennesker til felles utøvelse av tro eller livssyn. Tiltakene traff også kjernevirksomheten til STL Bergen som dialogorganisasjon. 2020 var ikke året for å skape møteplasser eller fasilitere dialog ansikt-til-ansikt.

Akkurat som medlemssamfunnene i STL Bergen har også vi omstilt oss og stilt infrastrukturen vår til disposisjon for myndighetene og tros-og livssynssamfunnene. Gjennom informasjon og veiledning har vi støttet opp om tros-og livssynssamfunns håndtering av regler og anbefalinger i stadig endring, og synliggjorde deres bidrag i dugnaden mot korona. Vi har møtt hverandre når det var forsvarlig, og digitalisert eller avlyst når det var nødvendig. Tross alt var det mange høydepunkter – en herlig sommeravslutning på vakre Fløyen, lanseringen av veilederen om forsamlingslokaler og kartleggingen av tros- og livssynsmangfoldet i Bergen og omegn, og et vellykket styrekurs.

Begrensingene på møteplasser gjorde ikke behovet noe mindre. Årets store samtaler om strukturell rasisme og om grensene mellom ytringsfrihet, religionskritikk og hatefulle ytringer viser nødvendigheten av å lytte til hverandres erfaringer, kunnskap om religion og menneskerettigheter, og av politisk handling. For å kunne leve godt sammen må vi respektere hverandres liv og livssyn, og vårt felles demokrati. Tros- og livssynsledere i STL Bergen sto sammen etter terrorangrepene i Frankrike, og viste på nytt at mangfold og samhold ikke er uforenelige verdier.

Årsmeldingen som foreligger beskriver våre aktiviteter på dialog- og likebehandlingsfeltet, og hvordan organisasjonen har utviklet seg i 2020. Vi takker alle våre støttespillere for et godt samarbeid, og gir også en stor takk til alle rådsmedlemmer, medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere som har gitt mye av seg selv i form av frivillig arbeid til oss i STL Bergen.

Legg igjen en kommentar