#tryggibønn: solidaritetsmarkering utenfor Bergen moské

 Tirsdag 3. november møtes lederne i St. Paul menighet og Bergen moské for å vise gjensidig respekt og samhold etter at tre personer ble drept i og ved en kirke i Nice torsdag.

Om lag to hundre bergensere slo ring rundt Bergen moské under fredagsbønnen 16. august for å vise solidaritet med muslimer etter skyteepisoden i Bærum. Initiativet til markeringen kom fra representanter for de ikke-muslimske tros- og livssynssamfunnene i Bergen, som ønsket å vise samhold og at alle skal føle seg trygge når de ber.

Fredagsbønnen er for muslimer det viktigste religiøse hendelsen i en uke. Da samler de seg i moskéen for å høre en preken av imamen og be sammen. I Bergen moské er det så dårlig plass at de må be i to puljer. Markeringen begynte mens første holdt på slik at de beende kunne komme ut for å oppleve ringen.

Tros- og livssynssamfunnene i Bergen stilte sterkt opp for å vise støtte til muslimene. Blant annet var det prepresentanter fra Den norske kirke, Den katolske kirke, frikirker, Kristensamfunnet, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, bahá’í-samfunnet, hinduer og Human-Etisk Forbund til stede under markeringen, som ble koordinert av STL.

Initiativet for markeringen kom fra represenanter fra andre tros- og livssynssamfunn.

Også politikere ønsket å vise sin støtte. Blant annet stilte fire medlemmer av byrådet opp for å støtte muslimene i Bergen, og byrådsleder Roger Valhammer overrakte blomster til Imam Abdi-ladif fra kommunen. Forøvrig stilte politikere fra de fleste bystyrepartiene opp til markeringen.

F.v. Byråd Linn Kristin Engø, Sajjad Younas, leder i STL Bergen, bystyremedlem Geir Steinar Dale, byråd Håkon Pettersen, byråd Erlend Horn, byrådsleder Roger Valhammer, imam Abdi-ladif Ahmed og imam Senaid Kobilica, leder i Muslimsk Dialognettverk. Foto: Abdullahi Elmi Ibrahim

Flere av de som deltok på fredagsbønnen var tydelig rørt og takket de mange fremmøtte. Styreleder Baddredine Maizi i moskéen var tydelig på at the kreves politisk handling for å sikre tryggheten og trygghetsfølelsen til muslimer. Samtidig sendte han kondolanser til familien til den drepte 17-årige jenten. Politiet kom på eget initiativ og uttalte at de ville kommet for å trygge moskéen uavhengig av makeringen.

Etter markeringen på moskéen møttes et hundretalls mennesker opp ved Den blå sten for å holde appeller mot muslimfiendlighet og terror. Appeller ble holdt av byrådsleder Roger Valhammer, fungerende biskop Gudmund Waaler i Den norske kirke, nestleder Christian Lomsdalen i Human-Etisk Forbund, leder Sajjad Younas i STL Bergen, sjefsimam og styreleder Senaid Kobilica i Muslimsk Dialognettverk, styreleder Baddredine Maizi, imam Aman Haque og styremedlem Bano Abdulrahman i Bergen moské.

Valhammer var klar i sin tale: “Det som skjedde i Bærum, kan skje overalt, også i Bergen. Det var en påminnelse om at det er mennesker som er villig til å såre og drepe. Vi skal ikke ha slike holdninger i vår by”.

Byrådsleder Roger Valhammer holder appell ved Den blå sten

Markeringen fikk god dekning i media, i Bergens Tidende, i Bergensavisen og på NRK Vestlandsrevyen.

Legg igjen en kommentar