Rekordtilskudd til dialogarbeid i Bergen

Barne- og familiedepartementet har kunngjort årets fordeling av midler til tros- og livssynsdialog. Aldri før har organisasjoner i Bergen blitt tildelt så stor andel av den statlige potten. Nesten 1,2 av totalt 5,1 millioner kroner fordeles på fire ulike prosjekter i regi av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) Bergen, Kirkelig dialogsenter Bergen, Bergen moské og Human-Etisk Forbund Bergen.
 
Leder for STL Bergen Sajjad Younas sier: «Vi er glade for denne nye impulsen til samarbeid på tvers av tro og livssyn i byen vår. At så mange har søkt og fått støtte til prosjektene sine er tegn på den aktive tros-og livssynsdialogen som vi har bygget opp sammen over flere år, og en anerkjennelse av at arbeidet vårt er et viktig bidrag til lokalsamfunnet».
 
STL Bergen vil bruke sitt tilskudd på å få bedre kunnskap om bredden av frivillig arbeid, både sosialt, kulturelt, og integreringsmessig, som drives av byens tros- og livssynssamfunn. 
 
Informasjon på departementents nettsider: 

Legg igjen en kommentar