Styrekurs for tros- og livssynssamfunn

STL Bergen inviterer til gratis styrekurs for tros- og livssynssamfunn, lordag 17. oktober og lørdag 14. november kl. 10-14. 

Hvordan kan styret ta bedre beslutninger? Hvordan kan konflikter unngås? Hva er rollefordelingen mellom styreleder og sekretær? Hvordan kan det rekrutteres større bredde inn i et styre?

Kurset er spesielt tilpasset de særlige forholdene som gjelder for tros- og livssynssamfunn og deres lokale forsamlinger. Den er rettet både mot nye styremedlemmer og de med erfaring, og kan også være aktuelt for andre tillitsvalgte og ansatte. Første kursdag har fokus på organisasjon, struktur og styrets rolle. Andre kursdag har fokus på ledelse, økonomi og arbeidsgiveransvar.

Kurset holdes i lokalene til STL og Human-Etisk Forbund i Christian Michelsens gate 4 i Bergen sentrum. Ordinære smittevernstiltak og forbehold gjelder.
 
Det utstedes kursbevis for de som deltar på alle modulene.

Påmelding på https://www.stlb.no/kalender/styrekurs/ innen 21. september. Det er plass til 20 deltakere.

Kurset er støttet økonomisk av Bergen kommune og STL sentralt. 

Legg igjen en kommentar