Nye koronatiltak i Bergen kommune: maks 50 på offentlige arrangement

Tirsdag 8. september innførte Bergen kommune nye og strenge tiltak for å bremse smittespredning. Tiltakene gjelder i første omgang for en periode på ti dager. 

Antall personer som deltar på både private sammenkomster og offentlige arrangementer reduseres. På private sammenkomster kan det nå maksimalt være 10 personer til stede. På offentlige arrangementer kan det maksimalt være 50 personer til stede.

Tros- og livssynssamfunn vil måtte stramme inn og begrense antall deltakere på forsamlinger til maks 50 personer. 

Les mer om de midlertidige lokale tiltakene her

Legg igjen en kommentar