Gravferd som samfunnsviktig funksjon (24. mars)

 
Det er nå besluttet at å få avviklet gravferd, og ha de nødvendige yrkesgruppene for å gjøre det, er en samfunnsviktig funksjon som vurderes som viktig i tilknytning til håndteringen av utbruddet av koronaviruset. Personell som er kritisk for å opprettholde forsvarlig drift i disse virksomhetene kan eventuelt få tilbud om barnehage-/skoleplass. For forkjell mellom samfunnsviktig og samfunnskritiske personer, klikk her
 
Nøkkelpersonell inkluderer prester som gjennomfører gravferdsseremonier og formidler dødsbudskap til pårørende ved uventet dødsfall, på oppdrag fra politiet. 
 
Personell i andre tros- og livssynssamfunn enn Den norske kirke kan også bli omfattet som personell i samfunnsviktig funksjon. De tros- og livssynssamfunn som vurderer at de har personell i samme kategori som nevnt over, kan ved en henvendelse til Barne- og familiedepartementet få bekreftelse på om de er en samfunnskritisk funksjon. Departementet vil gjøre en konkret vurdering for hver henvendelse som kommer inn. Les mer her
 
STL Bergen sender ut oppdateringer til sine medlemssamfunn om koronakrisens konsekvenser for tros- og livssynssamfunnenes virksomhet. Tros- og livssynssamfunn i Bergen og omegn som ikke er medlem, men ønsker å få oppdateringer kan ta kontakt: stlb@stlb.no. 
 

Legg igjen en kommentar