Restriksjonene videreføres (24. mars)

Tirsdag 24. mars bekreftet regjeringen at alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge videreføres til og med 13. april, med mulighet for forlengelse. For mange er aprilmåneden høysesong for religiøse høytider, og tros- og livssynssamfunn har mye å forholde seg til. 
 
Restriksjoner på folkeansamlinger videreføres 
I tråd med nasjonale bestemmelser viderefører Bergen kommune smittevernsrestriksjone til og med 13. april. Kommunale tiltak vedr. folkeansamlinger (§7): forsamingslokaler skal legge til rette for at alle tilstedeværende personer kan holde 1 meter avstand til andre i hele lokalet eller på hele arenaområdet. Arrangører og deltakere skal etterleve gjeldende arrangementsregler, og skal herunder sikre at deltakerne kan ivareta god håndhygiene. 
Les mer her
 
På regjeringens pressekonferanse i kveld ble det videre sagt at innendørs folk bør ha minst to meters avstand til hverandre, men det gjelder ikke de som er i familie eller i samme husstand. Ute i det offentlige rom, bør folk ha minst en meters avstand til andre mennesker. Når man er ute, bør man ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe – med unntak av de som er i familie eller i samme husstand. Les mer her
 
STL Bergen sender ut oppdateringer til sine medlemssamfunn om koronakrisens konsekvenser for tros- og livssynssamfunnenes virksomhet. Tros- og livssynssamfunn i Bergen og omegn som ikke er medlem, men ønsker å få oppdateringer kan ta kontakt: stlb@stlb.no. 

Legg igjen en kommentar