Ledige vikariatstillinger i STL Bergen!

I forbindelse med en svangerskapspermisjon søker STL Bergen en organisasjonssekretær i 40% vikariatstilling og en prosjektarbeider/dialogarbeider i 35% vikariatstilling. Stillingene kan kombineres, og vi oppførdrer interesserte kandidater til å søke på begge stillinger. Samlet stillingsomfang er 75%. 

Vikariatet starter 1. februar og varer ut juni. Søknadsfrist: 3. desember. 

Organisasjonssekretær (40%, vikariat)

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) Bergen er en sammenslutning av 18 tros- og livssynssamfunn i Bergen. STL Bergen arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn, og for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom disse. Medlemssamfunnene inkluderer i dag bahá’íer, buddhister, hinduer, humanister, holister, kristne, muslimer og sikher. Rådet er tilknyttet STL nasjonalt.

STL Bergen søker en vikar for vår organisasjonssekretær som skal ut i foreldrepermisjon. Stilling tiltres 1. februar. Vikariatet varer ut juni.

Vi gjør oppmerksom på at stillingen kan kombineres med ledig 35% stilling som prosjektarbeider/dialogarbeider, og oppfordrer interesserte kandidater til å søke på begge stillinger. Samlet stillingsomfang er 75%.

Arbeidsoppgaver:

 • Korrespondanse og sekretærfunksjoner
 • Innhenting av økonomisk støtte, søknadsskrivning, rapportering og prosjektkoordinering
 • Planlegging og gjennomføring av åpne og interne arrangement
 • Daglig kontaktperson for organisasjonen
 • Informasjon-, kommunikasjon- og markedsføringsarbeid internt og eksternt
 • For øvrig bistå organisasjonen med administrative og praktiske gjøremål

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning og/eller administrativ erfaring fra (frivillig) organisasjonsliv
 • Erfaring med søknadsskrivning og arrangementsarbeid vil bli vektlagt
 • Godt muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Interesse for tros- og livssynsdialog
 • Omgjengelig, initiativrik og fleksibel
 • Kunne jobbe strukturert og selvstendig

Kjennskap til tros- og livssynsfeltet vil være en fordel.

Arbeidstiden vil hovedsakelig være på dagtid, men noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Vi tilbyr:

 • Lønnstrinn 35
 • Spennende, flerreligiøst miljø bestående av byens religiøse ledere
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Deltakelse i praktisk, lokalt dialogarbeid og mulighet for å fordype seg i dette
 • Kontakt med et bredt spekter av offentlige institusjoner, frivillige organisasjoner og andre samfunnsaktører.
 • Mulighet til å delta på seminarer om relevante faglige spørsmål

Søknad med CV sendes til stlb@stlb.no innen 3. desember 2018.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med organisasjonssekretær Birgit van der Lans, tlf. 969 08 380, stlb@stlb.no

Prosjektarbeider/dialogarbeider (35%, vikariat)

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) Bergen er en sammenslutning av 18 tros- og livssynssamfunn i Bergen. STL Bergen arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn, og for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom disse. Medlemssamfunnene inkluderer i dag bahá’íer, buddhister, hinduer, humanister, holister, kristne, muslimer og sikher. Rådet er tilknyttet STL nasjonalt.

STL Bergen søker en prosjektarbeider med erfaring fra tros- og livssynsdialog i en 35% vikarstilling. Prosjektet består av kartlegging av tros- og livssynsmangfoldet i Bergen og omegn, samt kontakt- og informasjonsarbeid om tros- og livssynsdialog. Sistnevnte vil være hovedoppgaven til prosjektarbeideren.

Vikariatet starter 1. februar og varer ut juni.

Vi gjør oppmerksom på at stillingen kan kombineres med ledig 40% stilling som organisasjonssekretær, og oppfordrer interesserte kandidater til å søke på begge stillinger. Samlet stillingsomfang er 75%.

Arbeidsoppgaver:

 • Oppsøkende informasjons- og rekrutteringsarbeid blant tros- og livssynssamfunn og ungdomsgrupper
 • Presentere dialogarbeid på tvers av tro og livssyn
 • Planlegging og gjennomføring av arrangementer
 • Prosjektkoordinering- og rapportering
 • Arbeidstiden vil hovedsakelig være på dagtid, men noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning
 • Innsikt og forståelse av tros- og livssynsfeltet og dialog mellom ulike tro og livssyn
 • Erfaring fra tidligere dialogarbeid vektlegges
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Lønnstrinn 45
 • Fleksibel arbeidstid
 • Spennende, flerreligiøst miljø bestående av byens religiøse ledere
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Deltakelse i praktisk, lokalt dialogarbeid og mulighet for å fordype seg i dette
 • Mulighet til å delta på seminarer om relevante faglige spørsmål

Søknad med CV sendes til stlb@stlb.no innen 3. desember 2018.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med organisasjonssekretær Birgit van der Lans, tlf. 969 08 380, stlb@stlb.no

 

 

Legg igjen en kommentar