31. oktober: Chaplaincy i Bergen – tros- og livssynsmangfold på sykehus, sykehjem, i fengsel og i Forsvaret

Onsdag 31. oktober arrangerte STL Bergen et fellesmøte om “Chaplaincy i Bergen: tros- og livssynsmangfold på sykehus, sykehjem, i fengsel og i Forsvaret”. Representanter fra disse institusjonene oppdaterte om hvordan åndelig og eksistentiell omsorg er organisert, og hvordan det tilrettelegges for livssynsmangfoldet blant pasienter, sykehjemsbeboere, insatte i fengsel og ansatte i Forsvaret. Andre bidrag fokuserte på verktøy for kompetanseheving blant helsepersonell, fastleger og sykepleiestudenter. En lærerik og produktiv formiddag, som skapte en basis for fremtidig samarbeid.

Program

Referat fra møtet

Arrangementet ble gjennomført med økonomisk støtte fra Kulturdepartementet og Bergen kommune

Legg igjen en kommentar