Arrangerte kurs om KRLE og fagfornyelsen

Sammen med Human-Etisk Forbund Hordaland arrangerte STL Bergen et halvdagskurs for lærere og lærerstudenter om KRLE og fagfornyelsen. I de nye læreplanene betones livssynsmangfold og dialog i større grad enn før. Faget som helhet skal bidra til at elevene utvikler «evne til å leve i og med mangfold i samfunnsog arbeidslivet».

Kjerneelementet Kjennskap til religioner og livssyn sier at faget skal gi kunnskap om religioner og livssyn «lokalt, nasjonalt og globalt og på individ-, gruppe- og tradisjonsnivå» og «elevene skal bli kjent med mangfoldet av religioner og livssyn, og med de ulike tradisjonenes indre mangfold». Mangfoldskompetanse er sentral i kjerneelementet Kunne ta andres perspektiv. 

Kurset ga faglig påfyll om temaer som lærere møter i religionsundervisningen. Birgit van der Lans fra STL Bergen ga deltakerne en up-to-date oversikt over det lokale tros- og livssynsmangfoldet og dialogarbeidet i STL. Ole Thomas Lindebø fra Kirkelig dialogsenter Bergen presenterte prosjektet Inter og tilbudet om forestillinger med et innenfra perspektiv på tro og livssyn. Michael Herzberg (Høgskulen på Vestlandet) tok opp religionskritikk og hvordan dette kan diskuteres i klasserommet. HEFs Christian Lomsdalen presenterte om dilemmaer knyttet til fritaksretten, og Yvonne Wang (Høgskulen på Vestlandet) om religionsdialog i og utenfor klasserommet.  Det hele ble avsluttet med en workshop om tros- og livssynsvandringer og ekskursjon som metode i religionsundervisningen. 

 

Legg igjen en kommentar