Veiledningshefte om forsamlingslokaler for trossamfunn lanseres 15. april

 
Aldri har det vært flere tros- og livssynssamfunn i Norge, og aldri før har så mange levd i et nomadetilværelse uten et fast forsamlingslokale. For mange små menigheter er drømmen å ha et sted å kalle hjem, kanskje et sted som skaper tilhørighet over generasjoner. Et eget forsamlingslokale kan gi økt engasjement, forflere aktivitetene, øke deltakelsen og styrke fellesskapsfølelsen. Men det fører også med seg store økonomiske og organisatoriske forpliktelser. 
 
Alle aspektene som inngår i å bygge eller kjøpe et lokale er kompliserte og sammensatte, og god informasjon er vanskelig å finne. Derfor har STL Bergen det siste halvåret utarbeidet et veiledningshefte om forsamlingslokaler.  Veilederen bygger på erfaringer som er gjort hos en rekke tros- og livssynssamfunn, og innspill fra en rekke offentlige etater. Den behandler tema som: utforming; beliggenhet og byggesak; eierform; økonomi; beredskap; seremonirom og stillerom. 
 
På lanseringen 15. april vil veilederen overrekkes til byråd for kultur, mangfold og likestilling Katrine Nødtvedt.
 
STL Bergen jobber også med et eget veiledningshefte om livssynsåpne stillerom. Begge prosjektene er støttet økonomisk av STL nasjonalt. 

 

Interessert i å komme på lanseringen? Ta kontakt med Alasdair McLellan, alasdair@stlb.no, tlf. 969 08 380. 

 

 

Legg igjen en kommentar