Ti år siden 22. juli: inviterer til ny felles minnemarkering

På 10-årsdagen for 22. juli inviterer Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) Bergen og Vestland innvandrerråd til en felles minnemarkering på Torgallmenningen. Terrorangrepet mot regjeringskvartalet og AUFs sommerleir på Utøya tok 77 liv, de fleste av dem barn og unge. Ved å markere dagen på tvers av livssyn og kultur, majoritet og minoritet, står vi sammen med de som fikk livet sitt endret for alltid, og hedrer minnet om livene som gikk tapt på grunn av verdiene de sto for.

– Ved å stå frem sammen i dag minner vi oss selv og hverandre på at et samfunn hvor alle har like muligheter, hvor ingen faller utenfor og ingen vender til ekstremisme, krever kontinuerlig innsats fra mange gode krefter. Minnet om 22. juli forplikter oss til det, sier Innvandrerrådets daglige leder, Inger Paulsen.

Det er ikke første gang det tas initiativ til en slik samling. En felles minnemarkering på den nasjonale sorgdagen i august 2011 ble første gang en biskop, en imam og en humanetiker sto sammen på en scene i Bergen. Kort tid etter ble STL Bergen stiftet, som siden har samlet tros- og livssynssamfunn til dialog og samarbeid. Daglig leder Birgit van der Lans forklarer hvorfor det er viktig med en ny markering:

– I kjølvannet av terroren oppsto et uttalt behov for dialog og fellesskap. Mye godt arbeid har skjedd siden. Likevel er det viktig at vi står her igjen, ti år etter senere. For tankegodset bak 22. juli lever, og høyreekstremistisk vold har tatt liv i Norge også etter 2011. Det at vi har et fellesskap i STL til tross for at vi er grunnleggende uenige om store viktige spørsmål, er med på å bygge ned fordommer og fiendebilder i samfunnet forøvrig. 

Til markeringen bidrar blant andre biskop Halvor Nordhaug, nestleder i Human-Etisk Forbund Christian Lomsdalen, imam Ali Saied (Bergen moské), og Sarifa Moola-Nernæs, styremedlem i Vestland innvandrerråd. Etter appellene forflytter forsamlingen seg til den blå steinen for å minne i stillhet. 

Alle som ønsker å delta er hjertelig velkommen. 

Last ned en invitasjon som kan deles. 

Les mer om markeringen av 22. juli – 10 år etter i Bergen kommune.

Praktiske opplysninger 

Dato: 22. juli 2021

Tid: Kl. 16:30 – 17:00 

Sted: Torgallmenningen, ved siden av Den blå stein

Arrangører: Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Bergen & Vestland innvandrerråd 

Musikalsk innslag: Heidi Lambach – Til ungdommen

Pressekontakt: 

Birgit van der Lans stlb@stlb.no 969 08 380

Inger Paulen innvandrerradet@gmail.com 469 31 810

Bilde: Bergen byarkiv

Legg igjen en kommentar