Studentprestetjenesten – hva skjer på UiB?

Studentavisen Studvest skriver om studentprestene ved Universitet i Bergen. I Trondheim har studenttinget vedtatt at NTNU ikke burde tilby fast avsatt areal til kristen livssynsveiledning på campus dersom ikke alle livssyn får ha det samme tilbudet. 

I Bergen sier rektor Margereth Hagen at universitetet vil vurdere muligheter for å utvide tilbudet om livssynssamtaler snakere enn å avvikle studentprestetjenesten. 

Daglig leder i STL Bergen, Birgit van der Lans, sier til Studvest: 

– For mange er religion en sentral og integrert del av livet. Da er det viktig at det er rom for livssynsuttrykk også på studiesteder. 

Artikkelen leses i sin helhet på Studvests nettsider. 

Chaplaincy i Bergen: Tros- og livssynsmangfold på sykehus, sykehjem, i fengsel og i forsvaret

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Bergen inviterer til et fellesmøte om tros- og livssynsbetjening ved offentlige institusjoner i Bergensregionen. Hvordan tilrettelegges det for tros- og livssynsmangfoldet på sykehus, sykehjem, i fengsel og i forsvaret? Hvordan kan personale bli bedre rustet til å møte eksistentielle behov hos mennesker med ulik tro og livssyn?

Fellesmøtet er tenkt som en møteplass hvor relevante aktører utveksler erfaringer, oppdaterer hverandre om utviklinger, og bidrar til å kartlegge behov og fremtidige løsninger.

Med bidrag fra:

 • Sykehusimam Mohammed Azeem, kulturrådgiver Panita Laksuktom & sykehusprest Patrick Wohlgemuth ved prestetjenesten Helse Bergen
 • Esperanza Diaz – Førsteamanuensis  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen og fastlege ved Kalfaret helsesenter
 • Arthur Pilskog – Institusjonsprest og rådgiver i Etat for sykehjem i Bergen kommune
 • Tove Giske – Professor i sykepleie ved VID Vitenskapelige Høgskule
 • Rune Minde – Fengselsprest ved prestetjenesten i Bergen fengsel
 • f.Theodor Svane – Orlogskaptein/ ortodoks prest ved Feltprestkorps Haakonsvern
 • Helsebyråd Rebekka Ljosland

  Deltakelse kun etter invitasjon.

  Mer informasjon: organisasjonssekretær Birgit van der Lans, stlb@stlb.no