Markerte ti år siden 22. juli

Et par hundre mennesker samlet seg ved Den blå stein torsdag ettermiddag, 22. juli, for å markere ti år siden terrorangrepene i Regjeringskvartalet og mot AUFs sommerleir på Utøya. Minnemarkeringen var et initiativ av STL Bergen og Vestland innvandrerråd. 

Se omtalen i Bergensavisen og Bergens Tidene

En lignende markering på den nasjonale sørgedagen i august 2011, var første gang en imam, en biskop og en humanetiker sto sammen på en scene i Bergen. Det ble starten på den lokale tros- og livssynsdialogen og STL Bergen. 

– Det som skjedde for ti år siden førte oss sammen. Gjennom samarbeid kan vi få satt fokus på det vi har til felles. Vi må høre på og av hverandre, ikke om hverandre. Slik kan vi leve sammen i gjensidig respekt, sa imam Ali Saied i en uttalelse til BA

Samarbeid og dialog trengs for å forhindre at noe lignende kan skje igjen, sa STL Bergens daglig leder i åpningsordet: 

– Mye godt arbeid har skjedd siden, men likevel er det viktig å stå her igjen i dag – på tvers av livssyn og kultur, majoritet og minoritet. Ulike, men like mye verdt. Fordi vi vet at vi ikke er ferdige. Ideologien bak terroren lever videre, og kampen for et samfunn med et levende mangfold bygget på menneskeverd og likeverd krever innsats av oss alle, hver dag.

En av appellantene var biskop Halvor Nordhaug, som også deltok på markeringen for ti år siden. Han mener at slike initiativ og tros- og livssynssdialogen generelt er med på å bevare tilliten som preger det norske samfunnet, og som ble utnyttet av terroristen da han gjennomførte de brutale angrepene: “Vi som er religiøse ledere må erkjenne det ansvaret vi har for å fremme dialog og felles forståelse, slik at ingen noen gang skal kunne gjøre det igjen.” 

Inkludering, omsorg og like muligheter for alle ble trukket fram som nøkkelord for å forhindre at mennesker faller utenfor og vender seg til ekstremisme. Ifølge Christian Lomsdalen, som er nestleder i Human-Etisk Forbund er det et ansvar for hver enkelt og for tros- og livssynssamfunn: 

– Som tros- og livssynssamfunn kan vi være med på å skape inkluderende fellesskap lokalt – som en del av et ungdomsarbeid, gjennom dialoger, og i resten av arbeidet vårt. Slik skaper vi trygghet for fremtiden, sa han i sin appell. 

“Det begynner rundt spisebordet, i klasserom, si hei på gaten akkurat som vi gjør på fjelltur”, sa Sarifa Moola-Nernæs (Vestland innvandrerråd). 

Se opptak av arrangementet 

Memoar – norsk organisasjon for munnleg historie laget en fin reportasje om markeringen i forbindelse med deres mangfoldsprosjekt Det store vi. I videoen kan du se alle appellene. 

Denne bildekrusellen krever javaskript.

Legg igjen en kommentar