Lokale tiltak i Bergen kommune fra 20. april til 3. mai

På grunn av vedvarende høy grunnsmitte, og særlig blant barn og unge, innfører Bergen kommune en lokal forskrift som gjelder fra 20. april Tiltakene treffer hovedsakelig private sammenkomster og aktiviteter for barn og unge.  Forskriften kan dermed også påvirke tilbud til barn og unge i regi av tros-eller livssynssamfunn.
 
I tillegg blir det innført plikt til å bruke munnbind når en meters avstand ikke kan overholdes, også i tros-og livssynshus. 
 
  • Innendørs idretts-og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år er forbudt. Arrangører oppfordres til å flytte aktiviteter utendørs. Arrangementer rammes ikke av forbudet, selv der barn og unge under 20 år er publikum eller medvirkende. 
  • Det innføres nå plikt (ikke lenger anbefaling) til å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde minst en meters avstand, også i tros-og livssynshus. 
  • Det er ikke tillatt med mer enn to gjester i private hjem, utover egne husstandsmedlemmer. Husholdninger som består av 1-2 personer kan likevel ha besøk av flere, så lenger de er fra samme husholdning.

Legg igjen en kommentar