Koronavirus og tros- og livsysnssamfunn (12. mars)

Tros- og livssynssamfunn i byen tar sitt ansvar for å begrense videre spredning av koronaviruset, og tilpasser eller avlyser aktivitetene sine.

Det er viktig å følge med på lokale (kommuale) risikovurderinger:
 

STL nasjonalt kontaktet Folkehelseinstituttet 12. mars for å få oppdatert informasjon om smitteverntiltak for tros- og livssynssamfunn.

 FHI trakk frem informasjon om arrangementer

·       Alle arrangementer med mer enn 500 deltagere er anbefalt avlyst eller utsatt: www.helsedirektoratet.no/nyheter/anbefaler-a-avlyse-arrangementer-med-mer-enn-500-deltagere

·       FHI anbefaler at landets kommuner gjør en risikovurdering av alle arrangementer med mer enn 100 deltagere. Flere kommuner har innført egne tiltak. Sjekk med din kommune.

·       FHI har råd for planlegging og risikovurdering av arrangement: www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved–store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge

 FHI trakk videre frem informasjon om smittevernstiltak

·       https://helsenorge.no/koronavirus/smitte-og-inkubasjonstid  

·       Les mer på helsenorge: www.helsenorge.no/koronavirus

Legg igjen en kommentar