Korona-situasjonen: nyttige nettsider på ulike språk (20. april)

Bilde: Pixabay

IMDi har samlet aktuell og kvalitetssikret informasjon fra offentlige myndigheter på ulike språk. En nyttig hjelpemiddel for tros- og livssynssamfunn som formidler koronainformasjon til medlemmene sine. Informasjon gjelder bl.a. koronavirus, smittevern og karanteneregler; barnehage, skole og foreldreskap; psykisk helse og arbeidsliv og rettigheter. 

Bergen kommune har også sider med lokal koronainformasjon oversatt til ulike språk. 

 

 

Legg igjen en kommentar