Ny byrådsplattform

Bergen kommune har fått nytt byråd og ny byrådsplattform. Denne anerkjenner det verdifulle bidraget de ulike tros- og livssynssamfunnene gir som fellesskapsarenaer gjennom bl.a. sosialt arbeid, ungdomsarbeid, eldrearbeid, og uttrykker en ambisjon om likebehandling.

Vi er glade for at noen saker som STL Bergen har jobbet med – problemstillinger rundt lokaler/seremonirom og muligheten for åndelige/eksistentiele samtaler for alle uansett tilhørighet – har fått en tydelig plass. Byrådet viser også at det er klar over økt muslimhat og antisemittisme i samfunnet, og varsler om en egen handlingsplan mot muslimhat. Vi ser frem til å fortsette samarbeidet med byrådet om konkrete løsninger, fremover mot en helhetlig tilnærming til tros- og livssynspolitikk i Bergen.

Legg igjen en kommentar