21. mars: over 150 deltakere på fagdag om tro, livssyn og flerkulturell kommunikasjon

Over 150 ansatte i kommunale- og spesialisthelsetjenester deltok idag på en fagdag om tro, livssyn og flerkulturell kommunikasjon på Haukeland universitetssjukehus. Fagdagen var et samarbeid mellom Seksjon for prestetjeneste og etikk på Haukeland, Etat for sykehjem i Bergen kommune og STL Bergen. F

Program: https://helse-bergen.no/arrangementer/fagdag-om-tro-livssyn-og-flerkulturell-kommunikasjon-2019-03-21#p%C3%A5melding

Bilder: Panita Laksuktom

Legg igjen en kommentar