12. desember: dialog om barneoppdragelse i tros- og livssynsperspektiv

Den 13. desember avsluttet rådet i STL Bergen året med dialog om barneoppdragelse fra et tros- og livssynsperspektiv. Når blir religiøs oppdragelse en begrensing av barnets frihet? Hvor går grensen melllom oppdragelse og sosialisering i en tradisjon på den ene siden, og psykisk press, tvang og kontroll på den andre?

Deltakerne kom fra Bahai-samfunnet, Bergen moske, Buddhistforbundet, Den norske kirke, Den thailandske buddhistforening, Islamsk Fellesskap Bosnia og Hercegovina, Kristensamfunnet, Kvekersamfunnet, samt gjester fra Den anglikanske kirke og Kirkelig dialogsenter Bergen.

Denne bildekrusellen krever javaskript.

Legg igjen en kommentar