10. april: Kollokvium om rapport “Holdninger til jøder og muslimer i Norge”

Christhard Hoffmann presenter HL-senterets anbefalinger

Den 10. april holdte Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Bergen (STLB) kollokvium med rådsmedlemmer og gjester om HL-senterets rapport “Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017”. STLB arrangerer kollokvier for å utdype samfunnsaktuelle debatter i felleskap, og negative holdninger til jøder og muslimer er et samfunnsproblem som angår oss alle.

Representanter for Muslimske Studenter i Bergen på første rad!

I rapporten Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017 undersøker Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter norske fordommer mot religiøse minoriteter. Rapporten finner at fremmedfrykt, innvandrerskepsis og holdninger knyttet til Midtøsten-konflikten er viktige forklaringsvariabler for antisemittiske og muslimfiendtlige holdninger. Trenger vi en handlingsplan mot muslimhets? Hvordan kan lokale tros- og livssynssamfunn ta felles ansvar for å fremme toleranse og bryte ned fordommer?

Vi sender en stor takk til professor Christhard Hoffmann, som ledet arbeidet med befolkningsundersøkelsen, for en utrolig tydelig og engasjert presentasjon, og takker alle som kom og bidro til en god, konstruktiv og åpen samtale.

Rapporten kan lastes ned her: http://www.hlsenteret.no/…/resultater-holdningsundersokelse…

Representanter for Metodistkirken, Landås-moskeen og dialoggruppe Inter: tros- og livssynssdialog for unge
Mange spørsmål!
Livlig samtale med Christhard Hoffmann

Legg igjen en kommentar