Utlysning av stilling som organisasjonssekretær

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Bergen (STLB) er en sammenslutning av 17 tros- og livssynssamfunn i Bergen. STLB arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn, og for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom disse. Medlemskap er åpen for alle tros- og livssynssamfunn som er berettiget for statsstøtte. Medlemssamfunnene representerer i dag bahá’íer, buddhister, hinduer, humanister, holister, kristne, muslimer og sikher. Rådet er tilknyttet STL nasjonalt.

STLB søker en organisasjonssekretær i en 15 prosent fast stilling. Det kan være muligheter for at stillingsandelen økes fremover. Søknadsfrist 31. august. Stilling tiltres 5. september.

Kvalifikasjoner:

 • Gode muntlige og skriftlige formuleringsevner
 • Økonomisk/administrativ utdanning eller administrativ erfaring fra organisasjonslivet
 • Interesse for religionsdialog
 • Omgjengelig og fleksibel
 • Kunne jobbe strukturert og selvstendig

Arbeidsoppgaver:

 • Korrespondanse og sekretærfunksjoner
 • Fungere som arbeidsutvalgets og rådets sekretær
 • Representere organisasjonen utad og internt
 • Daglig kontaktperson for organisasjonen
 • Søknadsskriving
 • Oppdatere nettside og sosiale medier
 • Delta i planlegging og gjennomføring av åpne og interne arrangement
 • Ellers bistå organisasjonen med administrative og praktiske gjøremål

Vi kan tilby:

 • Spennende, flerreligiøst miljø bestående av byens religiøse ledere
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Deltakelse i praktisk, lokal dialogarbeid og mulighet for å fordype seg i dette
 • Kontakt med et bredt spekter av offentlige institusjoner, organisasjonslivet og andre samfunnsaktører.
 • Mulighet til å delta på seminarer om relevante faglige spørsmål

Spørsmål kan rettes til styresekretær Amila Suljevic på telefon 988 88 165. Søknad sendes på e-post til stlb@stlb.no.