I Sentralblokka, 3. etasje, ligger det to stillerom. Det ene rommet fungerer som livssynsåpent stillerom og brukes også til gudstjenester. Det andre rommet er innredet som et muslimsk bønnerom.

Adresse: Haukelandsveien 22

Kontakt: prestetjenesten

Bilder: Justin Kroesen