Regines gjestehus er et overnattingstilbud like ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. Gjestehuset er drevet av Haraldsplass Diakonale Stiftelse, som er en diakonal institusjon innenfor Den norske kirke. Stillerommet befinner seg i 1. etasje, og har kristne innslag i innredningen.

Adresse: Ulriksdal 8, 5009 Bergen

Kontakt: post@hk.haraldsplass.no

Om Regines gjestehus

Utforming: Åse Kvalbein

Bilder: Justin Kroesen