Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Fagdag: tro, livssyn og flerkulturell kommunikasjon i helsetjenesten

18. november 2021 kl. 07:4515:45

Fagdagen er et samarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Etat for sykehjem i Bergen kommune, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Bergen og Statsforvaltaren i Vestland.

Målgruppe: 

Alle ansatte i kommunal- og spesialisthelsetjenesten

Kurset er godkjent av NORSK SYKEPLEIERFORBUND (NSF) som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 6 timer.

Program:

07:45 – 08:15 Registrering
08:15 – 08:20 Velkommen til fagdag
08:20 – 08:30 Kulturelt innslag
08:30 – 08:33 Velkommen til Haukeland: Marta Ebbing, fagdirektør Forsknings- og utviklingsavdelingen, Haukeland universitetssjukehus
08:33 – 08:40 Åpning: Beate Husa, byråd for eldre, helse og frivillighet, Bergen kommune
08:40 – 08:55 Likeverdig helsetjenester for minoritetsbefolkningen i Vestland: Sjur Lehmann, Fylkeslege, Statsforvalteren Vestland
08:55 – 09:10 Tru- og livssynsmangfold i Bergen og omegn/Vestland fylke: Birgit van der Lans, daglig leder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn, Bergen
09:10 – 09:20 Pause
09:20 -10:20 Tro, Livssyn og helse: Tove Giske, professor i sykepleie, forskning- og utviklingsarbeid-leder, VID vitenskapelige høgskole, Bergen
10:20 – 10:30 Pause
10:30 – 11:00 Møte med den andre. Noen erfaringer fra samtaler i helsetjenesten: Anne Marthe Ulvik, sykehusprest og Muhammad Azeem, sykehusimam, Seksjon for prestetjeneste og etikk, Haukeland universitetssjukehus
11:00 – 11:35 Åndelig og eksistensiell ivaretakelse i eldreomsorgen: Ronny Heimli, spesialrådgiver/sykehjemprest, Etat for Sykehjem, Bergen kommune
11:35 – 12:35 LUNSJ
Stand med representanter fra ulike tros- og livssynssamfunn
12:35 – 12:50 Kulturelle innslag: Merethe Wolf Lindvall, musikkterapeut, Barne- og ungdomsklinikken, Haukeland universitetssjukehus.
12:50 -13:35 Religion og livssyn som kilder til mening og mestring i krisesituasjoner: Lars Johan Danbolt, leder av Religionspsykologisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet og professor, MF vitenskapelige høgskole
13:35 – 14:05 Holdninger og holdningsdanning i et fagprofesjonelt perspektiv: Moyfrid Felecian-Midttun, rådgiver – M.phil flerkulturell og internasjonal utdanning,
Frisklivs og mestringssenteret
14:05 – 14:15 Pause: Stand med representanter fra ulike tros- og livssynssamfunn
14:15 – 14:45 Kommunikasjon fra et bruker perspektiv: Caroline Thevanathan og Emma Alexander, pedagog og koordinator, Empo – flerkulturelt ressurs senter
14:45 – 15:30 Panelsamtale – dialog
15:30 – 15:45 Oppsummering og avslutning
15:45 Slutt

Det vil være stands fra ulike tros- og livssynssamfunn i Bergen i pausene og under lunsj for informasjon og svar på spørsmål. Med forbehold om endringer i programmet.

NB: Det tas forbehold om endringer av arrangementet i henhold til FHIs gjeldene retningslinjer. Dette kan også innebære endringer på antall fysiske deltakere. For påmelding til fysisk deltakelse gjelder prinsippet om «Først-til-mølla». Hvis vi må avlyse hele arrangementet, eller reduser antall deltakere, på grunn av Covid-19-restriksjoner vil innbetalt beløp refunderes og det vil bli gitt tilbud om digital deltakelse.

Detaljer

Dato:
18. november 2021
Tid
07:45 – 15:45
Kategori for Arrangement:

Arrangører

STL Bergen
Etat for sykehjem, Bergen kommune
Seksjon for prestetjeneste og etikk, Haukeland universitetssjukehus

Sted

Bikuben kurs og konferansesenter, Haukeland universitetssjukehus
Jonas Lies vei 69
Bergen, Norge
+ Google-kart