Mangfoldsbyen er en uke som feirer tros- og livssynsmangfoldet i Bergen. Gjennom kulturelle aktiviteter, foredrag og besøk hos tros- og livssynssamfunn inviteres byens befolkning til å oppleve og ta del i Bergens mangfold. En uke som gir kunnskap, nye bekjentskaper og felleskap. Mangfoldsbyen er vårt svar på polarisering, fordommer og utenforskap. 
Mangfoldsbyen 2020

Koronaviruset knekker ikke Mangfoldsbyen. Fra 6. til 12. november gjennomføres festivalen på en trygg og smittevernansvarlig måte. Pandemien har skapt sosiale og økonomiske utfordringer i Norge og over hele verden. Mange befinner seg i en usikker situasjon, og noen kan bli ekstra sårbare for polariserende og radikaliserende tankegods. Nettopp derfor skal dialog og møteplasser ikke settes på vent.

Se programmet på www.mangfoldsbyen.no!

Mangfoldsbyens historie

Festivalen hadde sin debut i 2017 og har siden blitt midtpunktet i å nå ut med dialog og faglige samtaler til det brede lag av befolkningen. En viktig komponent er tros- og livssynsvandringer, hvor en gruppe besøker tre til fire trossamfunn og blir kjent med dem og deres lokaler. En annen sentral del av festivalen er dialogmiddagen.

I 2018 ble tros- og livssynsvandringer introdusert, og Bergens første dialogmiddag arrangert. Faglige arrangement inkludert livssynsmangfold på gravplassen, berøringsangst for religion? og UReDD: ung og troende.

Den tredje utgaven, i september 2019, inkluderte filmvisning av Bønn med etterfølgende samtale, og hadde faglige arrangement om ytringsfrihet og religiøs praksis i krig.